Dobrý deň, som Matej

Grafický UX/UI dizajnér & marketér

Kto som?

Dizajnu sa venujem 8 rokov, vnímam ho komplexne. Som zástancom jednoduchých a zrozumiteľných riešení, tak aby bol dizajn nielen atraktívny na pohľad, ale tiež funkčný, odrážal posolstvá a hodnoty značiek. Samozrejmosťou je pre mňa naplnenie požiadaviek klienta a rešpektovanie povahy projektu s pridaním môjho rukopisu a kreatívy. Zverené projekty vnímam komplexne, čo znamená aj riešenie operatívy s ďalšími špecialistami, akými sú fotograf, programátor atď.. 

Portfólio

Vybrané projekty

Vizuálna indetita | Webstránka | Texty | SEO | Tlačoviny | Sociálne siete

Webstránka | Texty | Iná grafika

S Matejom sme nadviazali spoluprácu v rámci komplexných marketingových riešení pre našu spoločnosť. Nakoľko sa riadíme filozofiou, že referencia a skúsenosť s našimi službami a výrobkami je našou najlepšou a najkvalitnejšou  reklamou hľadali sme marketéra, ktorý by chápal našu politiku a smeroval marketingové aktivity správnym smerom, efektívne a s dôrazom na kvalitu a nie kvantitu. Matej, bol našou úspešnou voľbou. Pokračovať v čítaní referencie.

Bc. Iveta Máliková

Manager, KORADOOR, s.r.o.

Referencie

Napísali o

spolupráci

Pozrieť všetky referencie